A 2. OKJ összahangolása a hatósági képesítésekkel alprojekt 2015. december 31-én sikeresen befejezte szakmai tevékenységét. Az alprojekt létrehozta a hatósági képesítések jegyzékét, valamint a képesítések képzési és vizsgakövetelményeit leíró dokumentumokat. Javaslat készült a hatósági képesítések korszerűbb szabályozási rendszerére, a képesítések kölcsönös elismerésének európai uniós irányelvét figyelembe véve. Az alprojekt célkitűzése volt ezen felül bemutatni, hogy negyven évre visszamenőleg (2013-1973) az államilag elismert szakképesítések és a hatósági képesítések hogyan jelentek meg a jogszabályokban.

A fentieket tartalmazó informatikai alapú nyilvántartási rendszer könnyebb tájékozódást biztosít a munkáltatók és munkavállalók számára a munkakör betölthetőségének elbírálása tekintetében.

A hatósági képesítések rendszerének országosan egységes kialakítása, bevezetése gazdasági és szakpolitikai célkitűzéseket támogat. 

Jelenleg ezen képesítések ágazati szinten szabályozottak, ugyanakkor ez a szabályhalmaz sokszor a jogalkalmazók, valamint a hatósági képesítéshez kötött tevékenységet végezni kívánók számára sem átlátható. Jogos államigazgatási igényként merül fel, hogy az engedélyhez kötött, jellemzően veszélyes, speciális tevékenységeknek a végzését egy jól strukturált, átlátható rendszer támogassa.

A nyilvántartási rendszerben szereplő egyes hatósági képesítések feltárása és rendezése az alábbi lépésekben történt:

  • a szaktárcák által ajánlott képesítések jegyzékének, listájának összeállítása;
  • a listában szereplő képesítések tartalmát és szakmai jellemzőit leíró dokumentum meghatározása;
  • a szakképzésben és a felnőttképzésben jelenleg érvényben levő szabályozásokkal összhangban lévő, a hatósági képesítések korszerűbb, az európai uniós irányelveknek megfelelő szabályozási rendszer tervezetének elkészítése.