A 3. Kerettantervek kidolgozása alprojekt 2015. december 31-én sikeresen befejezte szakmai tevékenységét. Az iskolai rendszerű szakképzés szakmai tartalmának és színvonalának fejlesztése érdekében az alprojekt keretében kidolgozott szakképzési kerettantervek kötelező bevezetésével kezdték meg a szakképző intézmények az oktatást a 2013/2014-es tanévben. Az alprojekt feladatai közé tartozott az ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgakövetelmények kidolgozása is.

 

Az alprojekt fejlesztése keretében kidolgozott, 2013/2014-es tanévben bevezetett, új kerettantervek segítik a szakmai képzés egységessé válását, minőségének javítását. A kerettantervek implementációjáról való tapasztalatgyűjtést, elemzést követően az eredményeket és visszajelzéseket is érvényesítésre figyelembe véve kerülhet sor a kerettantervek további finomítására.a kerettantervi rendszerben.

Az intézményeknek, a tanároknak sokoldalú szakmai segítséget kell biztosítani a kerettantervek felhasználásához, helyi adaptációjához, ezért kialakításra került az alprojekt webes felületű informatikai rendszere*, amely az iskolák helyi tanterveinek, szakmai programjainak, képzési programjainak, tanmeneteinek elkészítését szolgálja. A módszertani segédletek segítséget nyújtanak a kerettantervek alkalmazásához, az alkalmazó szakemberek felkészítéséhez és az intézményi implementáció támogatásához.

Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgakövetelmények (ászév)

A 2013/2014-es tanévben megkezdődött ágazati képzés kimeneteként az ágazati szakmai érettségi vizsgák a 2016/2017-es tanévben kerülnek először megszervezésre. Ezen vizsgákhoz az alprojekt keretében a 38 ágazatra vonatkozóan szakmai érettségi vizsgakövetelmények, valamint hozzájuk mintafeladatsorok és javítási-értékelési útmutatók kerülnek kidolgozásra, továbbá 7 db ágazaton kívüli szakképesítés szakmai érettségi vizsgakövetelménye és hozzájuk mintafeladatsorok és javítási-értékelési útmutatók kidolgozása is megtörténik.

Számszerűsíthető eredmények (az alprojekt indikátorai): az alprojekt keretében fejlesztett egységes kerettantervek száma 550 db, az egységes kerettantervek iskolai bevezetését támogató felkészítésen részt vevő szakértők száma 400 fő.

 

*a rendszer publikussá tétele folyamatban van