1. Mi a szakmai folyamatellenőrzési rendszer?

A megújult szakképzés rendszeréhez és kerettanterveihez szervesen igazodó, informatikailag is támogatott ellenőrzési rendszer, amely a szakmai képzés folyamatát vizsgálja, és a fejlesztését segíti elő.

 

2. Mit jelent a próbaellenőrzés?

A módszertani kézikönyv alapján ellenőrzések valósulnak meg, melyek keretében a szakmai oktatás tervezése, dokumentumai, a jogszabályok, kerettantervek érvényesítése és az oktatás megvalósítása kerül értékelésre. A próbaellenőrzések során cél a módszertani kézikönyv kipróbálása iskolai környezetben, a tapasztalatok alapján a rendszer finomítása.

 

3. Mi szerepel a Módszertani kézikönyvben?

A kézikönyv 394 oldal terjedelemben bemutatja a magyar szakképzés irányítási és dokumentumrendszerét, külföldi példákat hoz az ellenőrzés és értékelés rendszerére. Részletesen bemutatásra kerülnek az ellenőrzések területei, formái, a szakképzési folyamatellenőrzés célja, típusai, lépései és dokumentumrendszere. A módszertan kitér a szakképző intézmények szakmai minőségmutatóinak és belső értékelési rendszereinek elemzésére is. A dokumentumcsomag részét képező mellékletek, a folyamatellenőrzés megvalósításának eszközei, segédletei, melyek alkalmazásához, kitöltéséhez kapcsolódóan a módszertan nyújt szempontokat. A kézikönyv kitér az ellenőrzésben részt vevő szakértőkkel szemben támasztott követelményekre és a felkészítésük módjára is. A próbaellenőrzéseket követően korrigált mellékletek között helyt kaptak ellenőrzési típusonként az ellenőrzési és értékelési eljárások forgatókönyvei és időrendje, melyek itinerként szolgálnak az ellenőrök munkájához.