Az 5. Az MKKR kidolgozása alprojekt 2014. december 31-én sikeresen befejezte szakmai tevékenységét. A képesítések az MKKR szintjeire való besorolásának módszertanát és a besorolt képesítések jegyzékét is tartalmazó jelentést a Tanácsadó Testület 2015. 02. 03-án elfogadta; angol nyelven elérhető innen: http://www.oktatas.hu/LLL/HuQF

Az MKKR fejlesztése elősegíti, hogy átláthatóvá váljon a magyar képesítések rendszere, illetve az egyes képesítések tartalma. A rendszerbe a képesítések ún. tanulási eredmények alapján lesznek besorolva, amely megmutatja, hogy a bizonyítvány megszerzésével a tanuló mihez ért majd, mire lesz képes, és tőle milyen attitűdök, milyen fokú felelősség és önállóság várható el.

A fejlesztés során megtörténik a szak- és felnőttképzésben megszerezhető, államilag elismert képesítések (bizonyítványok, tanúsítványok) azonosítása. Ezt követi a képesítési rendszerhez kapcsolódó adatgyűjtés, -elemzés, szakirodalom- feldolgozás; kialakításra kerül az alapkoncepció: mely képesítéseket célszerű besorolni az MKKR-be. A tanulási eredmények alapú megközelítéssel történő leíráshoz szükséges módszertan a köznevelésben és a felsőoktatásban megszerezhető képesítések leírásával és besorolásával foglalkozó szakemberekkel egyeztetve, továbbá a nemzetközi gyakorlat elemzésével alakul ki. A leírás állításokkal történik, amelyek megmutatják, hogy a képesítéssel rendelkező egyénnek a képzés végeztével mit kell tudnia, ismernie, értenie, mire kell képesnek lennie a gyakorlatban. Az MKKR nyolc szintjére besorolható leírások eredményeként megszülető besorolási javaslatokat szakértők validálják, egy-egy képesítés keretrendszerben elfoglalt helye jogszabályban lesz rögzítve.

 

Az MKKR fejlesztésekor fontos a széles körű egyeztetés a szakképzés mellett a köznevelés, a felsőoktatás szakembereivel, az Oktatási Hivatallal és a gazdaság képviselőivel.

 

Számszerűsíthető eredmények: 100 felkészített szakértő és alkalmazó az MKKR bevezetésére és alkalmazására.