Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása a nemzeti képesítési keretrendszer létrehozásával, működtetésével és az Európai Képesítési Keretrendszerhez (EKKR) való kapcsolásával összefüggő központi igazgatási, koordinációs teendők ellátását a Nemzeti Koordinációs Pont (NKP)végzi, amely funkciót hazánkban az Oktatási Hivatal látja el. A képesítések az MKKR szintjeire való besorolásának módszertanát és a besorolt képesítések jegyzékét is tartalmazó jelentést a Tanácsadó Testület 2015. 02. 03-án elfogadta; angol nyelven elérhető innen: http://www.oktatas.hu/LLL/HuQF

A Magyar Képesítési Keretrendszer

A TÁMOP 4.1.3 "Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése" 1. szakaszának eredményei szolgáltak a 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozatban megjelent 8 MKKR szint és leírás alapjául.

Társprojektjeink:

 

A fejlesztés során a szak- és felnőttképzési szektor képesítéseit fogjuk leírni, azonban az egységes, minden képesítést tartalmazó Magyar Képesítési Keretrendszernek a közoktatás és felsőoktatás képesítéseire is ki kell terjednie, így tevékenységeinket össze kell hangolni a társprojektjeinkkel, melyek a következők:
 

  • Közoktatás - TÁMOP 3.1.8: Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban
  • Felsőoktatás - TÁMOP 4.1.3: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem