TÁJÉKOZTATJUK AZ ÉRDEKLÓDÓKET ARRÓL, HOGY A 2.2.1-12/1-2012-0001 KIEMELT PROJEKT 2015. DECEMBER 31-ÉN BEFEJEZTE SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉT. 


Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló „A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése” TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 kiemelt projekt projektgazdája a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). Az NGM TÁMOP 2.2.1-12/1 Projekt-végrehajtási Osztálya a kiemelt projekt első szakaszának, a TÁMOP 2.2.1-08/1 „A képzés evolúciója”-ként ismertté vált projekt szakmai eredményeinek és kialakított rendszereinek felhasználásával folytatja szakmai és gazdálkodó szervezetek és több száz szak- és felnőttképzési szakember bevonásával a már megkezdett fejlesztéseket.


A TÁMOP 2.2.1-12/1 kiemelt projekt célja a szak- és felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése keretében színvonalas és az EU elvárásainak megfelelő, az alacsony iskolai végzettségű, a fogyatékossággal élő, valamint a megváltozott munkaképességű személyek igényeit is szem előtt tartó szakképzés és felnőttképzés megteremtése. A munkaerő-piaci igényekhez igazodni tudó képzési rendszerű, szerkezetű és tartalmú szakképzés és felnőttképzés alapvető feladata a gazdaság szakemberigényének folyamatos kielégítése, ezáltal a foglalkoztathatóság növelése.


Ennek érdekében az új szakképzési törvény és a hazai szakképzés átalakuló intézményi és szervezeti keretei között – a köznevelési törvénnyel, az Országos Fogyatékosügyi Programmal, a felnőttképzés területén tervezett változásokkal, valamint a Széll Kálmán Terv Magyar Munka Tervben megfogalmazott törekvésekkel összhangban - a szakképzés és a felnőttképzés tartalmi fejlesztését a folyamatszabályozás alapdokumentumainak elkészítésével, bevezetésével, a mérés-értékelés kiterjesztésével, a folyamatellenőrzés rendszerének kialakításával, az egyes képzési területek szabályozásának és tartalmának egységesebbé tételével, az európai képzési rendszerekhez való közelítésével, a kialakított eszközök és rendszerek kipróbálásával, bevezetésével és az alkalmazók felkészítésével szükséges folytatni, illetve teljesebbé tenni.


A projekt öt kiemelt fejlesztési szakmai területet érint: a mérés-értékelés kiterjesztését, az Országos képzési jegyzék és a hatósági képesítések, szabályozott szakmák összehangolását, a kerettantervek és a szakmai folyamatellenőrzési rendszer, továbbá a Magyar Képesítési Keretrendszer kidolgozását, melyet öt szakmai alprojekt hajt végre.Iratkozzon fel hírlevelünkre
Név*:
E-mail cím*:
Telefonszám:
Város*:
Cég/intézmény neve:
A következő alprojektekről kérek tájékoztatást:
1. alprojekt
2. alprojekt
3. alprojekt
4. alprojekt
5. alprojekt
Biztonsági kód*:
Jogi közlemény
Személyes adatai megadásával Ön hozzájárul, ahhoz, hogy azok a Nemzetgazdasági Minisztérium mint Adatkezelő adatbázisába bekerüljenek, és azokat esetleges tiltó nyilatkozata kézhetvételéig minden további ellenszolgáltatás és külön engedélyezés nélkül az Adatkezelő saját tevékenysége céljából a jövöben felhasználhassa. Az adatkezelés során az adatfeldolgozást maga az Adatkezelő végzi. Az Ön által hírlevélfeliratkozás alaklmával önkántesen megadott, személyes adatokat az Adatkezelő dolgozóin és adatfeldolgozóin kívül mások nem ismerhetik meg, azokat bizalmasan kezeljük. Az Önről kezelt adatokat az Adatkezelő a jogszabályok által lehetővé tett, vagy kötelezően előírt adattovábbítások kivételével csak az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása alapján továbbíthatja harmadik személyek részére.