Projektnyitó rendezvény

Folytatódik a szakképzés és a felnőttképzés fejlesztése

 

A szakképzés és a felnőttképzés minőségének javítása érdekében indul útjára a „A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése” elnevezésű, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló kiemelt projekt. A projektgazda Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2012. november 21-i nyitórendezvényén szó esik egyebek között a szak- és felnőttképzés fejlesztési irányairól.

 

Egységesebb szakmai képzés, intézmények közötti átjárhatóság– egyebek között ezeket a célokat valósítja majd meg több száz szak- és felnőttképzési szakember bevonásával az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló „A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése” TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 kiemelt projekt.

 

Cél, hogy a szak- és felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztésekor színvonalas és az EU elvárásainak megfelelő – az alacsony iskolai végzettségű, a fogyatékossággal élő, valamint a megváltozott munkaképességű személyek igényeit is szem előtt tartó – képzések induljanak el.

 

A projekt keretében az Országos képzési jegyzék, a hatósági képesítések, valamint a szabályozott szakmák összehangolásának megvalósításával és a képzések Magyar Képesítési Keretrendszerben történő elhelyezésével a képesítések az európai keretrendszerhez igazodva beazonosíthatóvá és átláthatóvá válnak, illetve bizonyos foglalkozások, munkakörök betöltésének feltételei egyértelműbbek lesznek a munkaerőpiac valamennyi szereplője számára.

 

A szakképzési kerettantervek kidolgozásával biztosítható lesz az intézmények közti átjárhatóság és a szakemberek olyan mérés-értékelési rendszert is kialakítanak, amely megkönnyíti a jogszabályi változások követését, segíti a képzési és vizsgáztatási folyamatot. A szakmai folyamatellenőrzési rendszer kidolgozása pedig a képzés minőségi javulásához járul majd hozzá. 







Iratkozzon fel hírlevelünkre
Név*:
E-mail cím*:
Telefonszám:
Város*:
Cég/intézmény neve:
A következő alprojektekről kérek tájékoztatást:
1. alprojekt
2. alprojekt
3. alprojekt
4. alprojekt
5. alprojekt
Biztonsági kód*:




Jogi közlemény
Személyes adatai megadásával Ön hozzájárul, ahhoz, hogy azok a Nemzetgazdasági Minisztérium mint Adatkezelő adatbázisába bekerüljenek, és azokat esetleges tiltó nyilatkozata kézhetvételéig minden további ellenszolgáltatás és külön engedélyezés nélkül az Adatkezelő saját tevékenysége céljából a jövöben felhasználhassa. Az adatkezelés során az adatfeldolgozást maga az Adatkezelő végzi. Az Ön által hírlevélfeliratkozás alaklmával önkántesen megadott, személyes adatokat az Adatkezelő dolgozóin és adatfeldolgozóin kívül mások nem ismerhetik meg, azokat bizalmasan kezeljük. Az Önről kezelt adatokat az Adatkezelő a jogszabályok által lehetővé tett, vagy kötelezően előírt adattovábbítások kivételével csak az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása alapján továbbíthatja harmadik személyek részére.