Felhívás szakértői listára való jelentkezésre

TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 kiemelt projekt

Felhívás szakértői listára való jelentkezésre

 

A TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 kódszámú, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló kiemelt projekt feladata a szak- és felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése.

 

A projekt szakértők bevonását tervezi a hatósági képesítések új rendszerének kialakításához.


Kérjük, olvassa el tájékoztatónkat, és amennyiben a leírtak felkeltették érdeklődését, jelentkezzen legkésőbb 2014. május 30-ig a projektgazda Nemzeti Munkaügyi Hivatal szakértői listájára a lent megadott elérhetőségeken.

 

Az alábbiakban a projektnek azon tevékenységeit mutatjuk be, amelyek az OKJ és a hatósági képesítések összehangolásához kapcsolódnak.

 

A szakmaszerkezet átláthatóságának biztosításához szükséges elhatárolni a hatósági képesítéseket az OKJ szakképesítéseitől. Jelenleg a hatósági jellegű képesítéseknek nincs egységesen elfogadott definíciója, nincs egységes nyilvántartási rendszere. (Hatósági képesítés alatt azokat az állam által elismert, az Országos képzési jegyzékben nem szereplő képesítéseket értjük, amelyeket a szakterületileg illetékes minisztérium vagy az általa kijelölt hatóság okirat kiadásával igazol, és e dokumentum hiányában jogszabályban meghatározott, engedélyköteles tevékenység, munkakör nem folytatható, nem tölthető be.)

 

Az egyes képesítések ágazati szinten szabályozottak, szabályozásuk rendkívül heterogén, és nem tisztázott a különböző képesítések egymáshoz és az előírásokhoz való viszonya sem. Az OKJ-ben lévő szakképesítésekkel való tartalmi átfedések és a megtévesztő névegyezőség is szükségessé teszi a jelenlegi rendszer felülvizsgálatát. 

 

A projektben a hatósági képesítésekhez kapcsolódó szakirodalom és adatgyűjtés után olyan tanulmányok készültek, amelyek megalapozták a fejlesztés módszertani útmutatójának elkészítését (továbbiakban: módszertan). A módszertan véglegesítése széles körű szakmai és minisztériumi egyeztetéssel valósul meg. Ezt követően a hatósági képesítések feltárása és azok listába rendezése szükséges, amelynek eredményeként létrejön az OKJ-hoz illeszkedő Országos hatósági képesítési jegyzék (OHKJ). Majd szakértők bevonásával megkezdődik a hatósági képesítések tartalmát és szakmai jellemzőit leíró dokumentumok összehangolása az OKJ dokumentumrendszerével, valamint a fejlesztésbe bevont képesítések dokumentumainak átdolgozása az újonnan fejlesztett rendszer kritériumainak megfelelően, a korábban elkészített módszertan alapján. A képesítésekre vonatkozó leírásokat a társadalmi partnerek által delegált szakértők ellenőrzik és validálják munkacsoportos formában. A projekt eredményeként javaslat készül a hatósági képesítések korszerűbb, EU-konform szabályozási rendszerére.

 

A szakértők jelentkezését a hatósági képesítések tartalmát és szakmai jellemzőit leíró dokumentumok elkészítéséhez, illetve az így elkészített dokumentumok ellenőrzéséhez és validálásához várjuk.

 

Kérjük, jelentkezzen legkésőbb 2014. május 30-ig a projektgazda Nemzeti Munkaügyi Hivatal szakértői listájára a http://kepzesbenajovo.hu/?id=hirek/52 link alatt található dokumentáció kitöltésével. A „projekttapasztalat vagy egyéb szakmai tapasztalat” résznél kérjük feltüntetni, hogy az „OKJ összehangolása a hatósági képesítésekkel” feladatra jelentkezik.

 

A fejlesztési feladatok ellátására elsősorban azoknak a hatósági jellegű képzésben és/vagy a szak- és felnőttképzésben jártas szakemberek jelentkezését várjuk, akik az elmúlt években tapasztalatot szereztek szakmai és vizsgakövetelmények, képzési programok fejlesztésében.

 

A validálási feladatokat ellátó munkacsoportokba elsősorban érdekképviseleti szervek által delegált szakértőket várunk.

 

A szakértői listára való felkerülés nem von maga után megbízást, felkérést. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal a szakértői listában szereplő szakembereket ajánlja a feladatok megvalósítását koordináló partnereinek.

 

A felhívásról bővebben az alábbi elérhetőségeken érdeklődhetnek:

 

További információ:Iratkozzon fel hírlevelünkre
Név*:
E-mail cím*:
Telefonszám:
Város*:
Cég/intézmény neve:
A következő alprojektekről kérek tájékoztatást:
1. alprojekt
2. alprojekt
3. alprojekt
4. alprojekt
5. alprojekt
Biztonsági kód*:
Jogi közlemény
Személyes adatai megadásával Ön hozzájárul, ahhoz, hogy azok a Nemzetgazdasági Minisztérium mint Adatkezelő adatbázisába bekerüljenek, és azokat esetleges tiltó nyilatkozata kézhetvételéig minden további ellenszolgáltatás és külön engedélyezés nélkül az Adatkezelő saját tevékenysége céljából a jövöben felhasználhassa. Az adatkezelés során az adatfeldolgozást maga az Adatkezelő végzi. Az Ön által hírlevélfeliratkozás alaklmával önkántesen megadott, személyes adatokat az Adatkezelő dolgozóin és adatfeldolgozóin kívül mások nem ismerhetik meg, azokat bizalmasan kezeljük. Az Önről kezelt adatokat az Adatkezelő a jogszabályok által lehetővé tett, vagy kötelezően előírt adattovábbítások kivételével csak az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása alapján továbbíthatja harmadik személyek részére.