SIKERESEN ZÁRULT AZ MKKR KIDOLGOZÁSA ALPROJEKT FEJLESZTÉSE

Sikeresen zárult a Nemzetgazdasági Minisztérium TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001
„A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése” című kiemelt projektje Az MKKR fejlesztése alprojektjének szakmai tevékenysége. A projekt 5,414 milliárd forintból, az Európai Unió finanszírozásával, az ESZA társfinanszírozásával valósul meg.

 

A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) létrehozása, a szakképesítésekkel megszerezhető tanulási eredmények és azok szintjének megjelenítése a bizonyítványokban kulcsfontosságú a szak- és felnőttképzés számára. Az MKKR – az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének (EKKR) létrehozásáról szóló 2008. évi európai uniós ajánlásnak megfelelően - nyolc szintre sorolta be a Magyarországon megszerezhető képesítéseket. Az Országos képzési jegyzékben (OKJ) rögzített szakképesítések a másodiktól a hatodik szintig bezárólag helyezkednek el.

 

A több éves magyarországi fejlesztés párhuzamosan valósult meg az egyes oktatási alszektorokban.
A fejlesztések koordinációját és a nemzetközi standardizált megfeleltetési eljárás lefolytatását az MKKR Nemzeti Koordinációs Pont segítette, valamint folyamatos egyeztetés és együttműködés valósult meg a TÁMOP 2.2.1 „A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése” kiemelt projekt, a Közoktatás - TÁMOP 3.1.8: Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban projekt és a Felsőoktatás - TÁMOP 4.1.3: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése (2. ütem) projekt részvételével.
A közös munkát külföldi szakértők is támogatták.

 

A szak- és felnőttképzés területén 642 darab OKJ-s szakképesítés átvizsgálása, egyenkénti elemzése történt meg. A tanulási eredmények alapjául négy szintleíró jellemző (tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősségvállalás) szolgált. Pilot jelleggel, az esetleges jövőbeni fejlesztések előkészítéseként nem OKJ-s képesítések, pl. egyes hatósági képesítések és kamarai mesterképesítések besorolása is megtörtént.

 

A munkában több mint 100, a szakképzésben jártas gyakorló pedagógus, tantervfejlesztő vett részt. Elemzéseiket és szintjavaslataikat a 23 szakmacsoport szerinti szakértőpárok ellenőrizték, akik a munkaerőpiacot képviselték. Az elemzéseket megvitatta a döntés-előkészítésben aktív konzultatív szerepet betöltő MKKR Szakmai Tárcaközi Munkacsoport is, ennek eredményeként születtek meg az OKJ-s szakképesítések végleges szintjei.

 

A munka sikeres lezárásaként az Európai Képesítési Keretrendszert felügyelő Tanácsadó Testület 2015. február 3-án Brüsszelben elfogadta a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséről és az európai keretrendszerrel való megfeleltetésről szóló jelentést, így közvetve elismerte Az MKKR kidolgozása alprojekt fejlesztését is.

 

Az alprojekt tevékenységének keretében a tanulásieredmény-alapú leírások módszertanához kapcsolódó tananyagfejlesztés is történt, melynek során hagyományos és webalapú tananyag készült. A webalapú tananyag a http://5aptananyag.munka.hu/ linken érhető el minden érdeklődő számára; a projektről részletesebb információt a kepzesbenajovo.hu weboldalon találhatnak.Iratkozzon fel hírlevelünkre
Név*:
E-mail cím*:
Telefonszám:
Város*:
Cég/intézmény neve:
A következő alprojektekről kérek tájékoztatást:
1. alprojekt
2. alprojekt
3. alprojekt
4. alprojekt
5. alprojekt
Biztonsági kód*:
Jogi közlemény
Személyes adatai megadásával Ön hozzájárul, ahhoz, hogy azok a Nemzetgazdasági Minisztérium mint Adatkezelő adatbázisába bekerüljenek, és azokat esetleges tiltó nyilatkozata kézhetvételéig minden további ellenszolgáltatás és külön engedélyezés nélkül az Adatkezelő saját tevékenysége céljából a jövöben felhasználhassa. Az adatkezelés során az adatfeldolgozást maga az Adatkezelő végzi. Az Ön által hírlevélfeliratkozás alaklmával önkántesen megadott, személyes adatokat az Adatkezelő dolgozóin és adatfeldolgozóin kívül mások nem ismerhetik meg, azokat bizalmasan kezeljük. Az Önről kezelt adatokat az Adatkezelő a jogszabályok által lehetővé tett, vagy kötelezően előírt adattovábbítások kivételével csak az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása alapján továbbíthatja harmadik személyek részére.