SIKERES FELADATKÉSZÍTŐ SZAKÉRTŐI FELKÉSZÍTÉSEK A MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS ALPROJEKTBEN

A Nemzetgazdasági Minisztérium TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 „A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése” kiemelt projektje keretében, amely az Európai Unió finanszírozásával, az ESZA társfinanszírozásával valósul meg, 15 db sikeres szakértői felkészítés történt a Mérés-értékelés alprojektben készült Feladatbankhoz kapcsolódóan.


A jelen projekt előző szakaszában elkészült egy, az interneten mindenki által elérhető feladatbank a modulos vizsgáztatási rendszer feladataihoz. A projekt jelenlegi, második szakaszában a Feladatbank 2500 vizsgafeladattal, valamint a sokoldalú használatot lehetővé tévő funkciókkal bővül és alkalmassá válik az Országos képzési jegyzékben szereplő szakképesítésekhez kapcsolódó komplex vizsgafeladatok kezelésére, elektronikus tételkészítésre és tételtovábbításra.
A Mérés-értékelés kiterjesztése alprojekt célja az, hogy a tevékenysége során fejlesztett, internetes feladatgyűjteményként is funkcionáló, kényelmesen és sokoldalúan használható rendszer a gyakorláshoz és a vizsgára való felkészüléshez a jövőben még hatékonyabb segítséget nyújtson. Fontos szempont volt a kialakítás során, hogy a későbbiekben is képes legyen minél többféle típusú feladat befogadására; tartalmának bővülése támogassa a tanulás-tanítás bármely fázisát a szakképzésben. A rendszer teljes feltöltését követően az elmúlt évek komplex vizsgafeladatait, valamint a megoldásokat is elérhetik majd az érdeklődők a Feladatbankból.

Ahhoz, hogy elkészüljenek a projekt vállalásai között szereplő vizsgafeladatok, 2015. szeptember 7-e és október 1-je között 15 rendezvény keretében több száz szakértő felkészítése valósult meg sikeresen, külső partnerek bevonásával.

A Budapesten lebonyolított, több témakört felölelő feladatkészítői felkészítésen való részvétel egyik feltétele egy kiválasztási eljáráson való sikeres részvétel volt. A kiválasztási eljárás részeként a toborzás keretében bevont szakértőknek egy, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a projekt és a feladatkészítést koordináló vállalkozó 1-1 képviselőjéből álló háromfős bizottság előtti meghallgatáson is részt kellett venniük. Az így kiválasztott feladatkészítő szakértőknek a felkészítéseken dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor, a projekt szakmai koordinátora előadás és számítógépes gyakorlat keretében mutatta be az informatikai rendszer használatát, melynek során a résztvevők egy-egy mintafeladatot készítettek el önállóan a Feladatbankban.
A fejlesztés következő szakaszában, 2015 októberétől kezdődően a feladatkészítést végző szakértők háromféle tevékenységet végeznek majd. Szükség szerint átvizsgálják a jelen projekt előző szakaszában elkészített elemi vizsgafeladatokat, átdolgozzák, aktualizálják a jogszabályi környezet vagy más ok miatt időközben elavulttá vált feladatokat és kiegészítik őket olyan adatokkal, melyek segítségével ezek is alkalmassá válnak a szakképzési kerettantervekhez igazodva a tanulási-tanítási folyamat támogatására. Másik feladatuk 2500 db vizsgafeladat elkészítése a Feladatbankban. Harmadik feladatuk pedig az elmúlt években már lebonyolított vizsgák komplex vizsgafeladatainak és azok megoldásának integrálása a Feladatbankba annak érdekében, hogy ezek is elérhetőek legyenek a tanulási-tanítási folyamat során a Feladatbank felhasználói számára. A fejlesztéshez a szakértők a feladat koordinálását végző vállalkozótól technikai help szolgáltatás keretében informatikai és szakmai segítséget kapnak.Iratkozzon fel hírlevelünkre
Név*:
E-mail cím*:
Telefonszám:
Város*:
Cég/intézmény neve:
A következő alprojektekről kérek tájékoztatást:
1. alprojekt
2. alprojekt
3. alprojekt
4. alprojekt
5. alprojekt
Biztonsági kód*:
Jogi közlemény
Személyes adatai megadásával Ön hozzájárul, ahhoz, hogy azok a Nemzetgazdasági Minisztérium mint Adatkezelő adatbázisába bekerüljenek, és azokat esetleges tiltó nyilatkozata kézhetvételéig minden további ellenszolgáltatás és külön engedélyezés nélkül az Adatkezelő saját tevékenysége céljából a jövöben felhasználhassa. Az adatkezelés során az adatfeldolgozást maga az Adatkezelő végzi. Az Ön által hírlevélfeliratkozás alaklmával önkántesen megadott, személyes adatokat az Adatkezelő dolgozóin és adatfeldolgozóin kívül mások nem ismerhetik meg, azokat bizalmasan kezeljük. Az Önről kezelt adatokat az Adatkezelő a jogszabályok által lehetővé tett, vagy kötelezően előírt adattovábbítások kivételével csak az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása alapján továbbíthatja harmadik személyek részére.