HAMAROSAN ZÁRUL A KÉPZÉSBEN A JÖVŐ! PROJEKT

Sikeres volt a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) által 2015. november 16-án, Budapesten  megtartott, „A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése” című (TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001) kiemelt projekt zárórendezvénye. A program 5,414 milliárd forintból, az Európai Unió finanszírozásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

A MOM Kulturális Központ Kupolatermében tartott, az eredményekre fókuszáló rendezvényt Ambrus Ilona, az NGM gazdálkodásért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg. Beszédében utalt arra, hogy az elmúlt egy évben nagy átalakulás történt a kiemelt projektek megvalósításában. Ebben az új struktúrában is mindent megtettek a zökkenőmentes átállás és a hatékony működés kialakítása érdekében. Gratulált a projekt indikátorainak teljesítéséhez, hangsúlyozva az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülését.

 

A köszöntő után Horváthné Felföldi Helga, a tárca intézményfelügyeleti referense felvázolta a munkaerő-piaci helyzetképet, majd beszélt a duális szakképzés kiterjesztéséről, a hiányszakmákról és az új intézménystruktúra várt előnyeiről.

 

Elek Csaba, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara oktatási igazgatója a kamarai tanulószerződésekkel, komplex szakmai vizsgával, megyei fejlesztési és képzési bizottságokkal, pályaorientációval, illetve szakmai versenyekkel kapcsolatos munkájáról szólt.

 

Dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor, a projekt szakmai vezetője a fejlesztési célokat és a támogatási elvárásokat összevetve foglalta össze az öt fejlesztési terület által elért eredményeket.

 

Eszes-Anka Anikó, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési szakreferense előadásában azt mutatta be, a projekt fejlesztési eredményei hogyan kapcsolódnak az NSZFH szakmai tevékenységeihez.

 

A rendezvényt Erdődi-Mező Noémi, a TÁMOP 2.2.1-12/1 osztályvezetője zárta le, megköszönve a projektmunkatársak, a projekttel szerződött partnerek, az államtitkárságok, az NSZFH és a kamarák munkáját, együttműködését.

 

A mérés-értékelés kiterjesztését; az Országos képzési jegyzék és a hatósági képesítések összehangolását; valamint a kerettantervek, a szakmai folyamatellenőrzési rendszer és a Magyar Képesítési Keretrendszer kidolgozását megvalósító projekt eredményeiről a www.kepzesbenajovo.hu weboldalon találhatók részletesebb információk.

 Iratkozzon fel hírlevelünkre
Név*:
E-mail cím*:
Telefonszám:
Város*:
Cég/intézmény neve:
A következő alprojektekről kérek tájékoztatást:
1. alprojekt
2. alprojekt
3. alprojekt
4. alprojekt
5. alprojekt
Biztonsági kód*:
Jogi közlemény
Személyes adatai megadásával Ön hozzájárul, ahhoz, hogy azok a Nemzetgazdasági Minisztérium mint Adatkezelő adatbázisába bekerüljenek, és azokat esetleges tiltó nyilatkozata kézhetvételéig minden további ellenszolgáltatás és külön engedélyezés nélkül az Adatkezelő saját tevékenysége céljából a jövöben felhasználhassa. Az adatkezelés során az adatfeldolgozást maga az Adatkezelő végzi. Az Ön által hírlevélfeliratkozás alaklmával önkántesen megadott, személyes adatokat az Adatkezelő dolgozóin és adatfeldolgozóin kívül mások nem ismerhetik meg, azokat bizalmasan kezeljük. Az Önről kezelt adatokat az Adatkezelő a jogszabályok által lehetővé tett, vagy kötelezően előírt adattovábbítások kivételével csak az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása alapján továbbíthatja harmadik személyek részére.