Jogi nyilatkozat

A TÁMOP 2.2.1-12/1 kiemelt projekt honlapján található információk, szerzői jogi védelem alá eső alkotások (a továbbiakban: szerzői alkotások) a forrás megjelölésével és szerzői alkotások esetén az ott megjelölt szerző megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben idézhetőek, valamint ezek betartása mellett egyebekben akkor használhatók fel, ha szerzői alkotás létrehozása esetén az átvevő művet nem használják fel üzletszerűen.

A honlap tartalmának felhasználási joga (különös tekintettel a fényképekre) a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét tartalomban (pl. dokumentumban) más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik, amely esetben annak megfelelően kell eljárni.

A felhasználásnak meg kell felelnie továbbá az alábbi feltételeknek:

•    NGM engedélyéhez kötöttség

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, video, animáció stb.) csak az NGM előzetes, írásbeli engedélyével használható fel, amely nélkül - együtt és külön-külön is - tilos ezek online vagy nyomtatott reprodukálása, nyilvános közzététele vagy bármilyen módon a nyilvánossághoz való közvetítése. Az NGM előzetes írásos engedélye nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt (nyilvánosság számára nem hozzáférhető, belső) adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei a felhasználásra adott engedély esetén sem változtathatók meg, és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. A szabad felhasználás körében is irányadó, hogy a kisebb terjedelmű művek felhasználására is csak akkor van lehetősége harmadik személyeknek, amennyiben a forrás, az ott megjelölt szerző is megjelölésre kerül, valamint hogy szerzői mű esetén az átvevő mű nem használható fel üzletszerűen.

•    Jogszabályi követelményeknek való megfelelés követelménye

A felhasználásnak meg kell felelnie a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezéseinek.

A fentiekben részletezett feltételektől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és/vagy büntetőjogi következményekkel járhat.

A honlap szerkesztői szívesen veszik, ha egyéb oldalakon a honlapra mutató linket helyeznek el. A link elhelyezésről az ügyfélszolgálat elektronikus rendszerén kérünk bejelentést. (Az NGM fenntartja magának a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett link ellen kifogást emeljen, és annak megszüntetését kezdeményezze. Az ügyfélszolgálaton keresztül a honlap anyagainak felhasználásával kapcsolatban további információt kaphat, ha a megadja nevét, elektronikus postacímét, a felhasználás kívánt módozatát.

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy az itt közölt információk pontosak, aktuálisak és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.
 Iratkozzon fel hírlevelünkre
Név*:
E-mail cím*:
Telefonszám:
Város*:
Cég/intézmény neve:
A következő alprojektekről kérek tájékoztatást:
1. alprojekt
2. alprojekt
3. alprojekt
4. alprojekt
5. alprojekt
Biztonsági kód*:
Jogi közlemény
Személyes adatai megadásával Ön hozzájárul, ahhoz, hogy azok a Nemzetgazdasági Minisztérium mint Adatkezelő adatbázisába bekerüljenek, és azokat esetleges tiltó nyilatkozata kézhetvételéig minden további ellenszolgáltatás és külön engedélyezés nélkül az Adatkezelő saját tevékenysége céljából a jövöben felhasználhassa. Az adatkezelés során az adatfeldolgozást maga az Adatkezelő végzi. Az Ön által hírlevélfeliratkozás alaklmával önkántesen megadott, személyes adatokat az Adatkezelő dolgozóin és adatfeldolgozóin kívül mások nem ismerhetik meg, azokat bizalmasan kezeljük. Az Önről kezelt adatokat az Adatkezelő a jogszabályok által lehetővé tett, vagy kötelezően előírt adattovábbítások kivételével csak az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása alapján továbbíthatja harmadik személyek részére.