Tisztelt Kolléga!

 

Az alábbi összefoglalókkal „A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése” kiemelt projekt céljairól tájékoztatjuk Önt.

Bízunk abban, hogy rövid tartalmi összefoglalóink alapján kíváncsi lesz a fejlesztés részleteire is, amelyekről a honlap aloldalain talál információt.

Kérdéseit a fölső menüsoron található „ügyfélszolgálat” funkció használatával teheti fel.

 

Mérés-értékelés kiterjesztése

Tanulócsoportok részére és személyre szabottan is nehéz és időt rabló munka feladatokat összeállítani gyakorláshoz, számonkéréshez. A Mérés-értékelés kiterjesztése alprojekt keretében kibővülő Feladatbank ehhez nyújt majd segítséget. Szak- vagy felnőttképző intézményben dolgozó tanárként, oktatóként az itt található feladatok felhasználhatók lesznek az oktatás bármely fázisában. Nemcsak feladatot kapnak rendszerünkből, hanem megoldókulcsot és értékelési javaslatot is. Az oktatás teljes folyamatát támogatni fogjuk. Dolgozhat egyedi feladatokkal és saját igényei szerint generált feladatsorokkal egyaránt. A feladatokat kiadhatja diákjainak rendszerünkön belül, és követheti, hogy az Önhöz kapcsolódó diákok mennyire aktívak a rendszerben. A fejlesztés végén az elkészült feladatokat folyamatosan fogjuk feltöltjük a Feladatbankba.

 

OKJ összehangolása a hatósági képesítésekkel

Az alprojekt létrehoz egy olyan egységes nyilvántartási rendszert, amely tartalmazza a hatósági képesítéseket és az Országos képzési jegyzékben lévő szakképesítéseket is. Ezáltal kialakulhat egy komplex, átlátható szakmaszerkezet. A hatósági képzések új, OKJ szerint kialakított dokumentumrendszere a jövőben lehetővé teheti a Feladatbank adatrendszerébe való integrálást. A Feladatbankban lévő feladategyedek így majd alkalmasak lehetnek hatósági képzésekhez kapcsolódó tudásmérésre, továbbá a képzések során való alkalmazásra. Az alprojekt fejlesztésének eredményeként 40 évre visszamenőleg az is nyomon követhetővé válik, hogy a hatósági és OKJ-s képesítések hogyan jelentek meg a jogszabályokban.

 

Kerettantervek kidolgozása

A szakképzés átalakításakor kidolgozott és a 2013/14-es tanévtől kötelezően bevezetésre került szakképzési kerettantervek és szakmai tantervi adaptációk által Ön egy átláthatóbb, egységesebb szakképzési rendszerben dolgozhat. Munkáját kétféle módon támogatjuk, egyrészt a helyi implementációt az intézményeket személyesen felkereső mentorok segítségével. Másrészt felkészítéseket szervezünk, melyeken tájékoztatást kapnak a jogszabályi változásokról, a megújult szakképzésben lehetséges eltérő tanulási utakról, a szakképzési kerettantervek alkalmazását segítő módszertani útmutatókról és a hamarosan elkészülő Helyi Folyamattervező Rendszerről (HEFOR), amely helyitanterv-, tanmenet- és órarendkészítő programokkal segíti majd az Ön munkáját.

 

Szakmai folyamatellenőrzési rendszer kidolgozása

Egy újabb ellenőrzés, ami az iskolákat sújtja - gondolhatják Önök -, többletmunka a vezetőknek, pedagógusoknak, tanulóknak. Nem mindegy azonban, hogy mindez miért történik. A cél annak ellenőrzése, hogy a kerettanterveknek megfelelően történik-e az oktatás. A központi kérdés nem a szankcionálás, hanem a segítségnyújtás; a képzési folyamatban felmerülő problémás területek feltérképezése és kezelése, a legjobb gyakorlatok elterjesztése. A fejlesztés során kialakítjuk a szakmai folyamatellenőrzés módszertanát és támogató informatikai rendszerét, majd kipróbálásukra próbaellenőrzéseket végzünk. A próbaellenőrzések tapasztalatainak visszacsatolása után szakértőket készítünk fel a rendszer bevezetésére. A próbaellenőrzések során számítunk az érintett iskolák vezetőinek, pedagógusainak véleményére, javaslataira, amivel hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a megújult szakképzés rendszeréhez és kerettanterveihez valóban szervesen igazodó folyamatellenőrzési rendszer jöjjön létre.

 

Az MKKR (Magyar Képesítési Keretrendszer) kidolgozása

A fejlesztés elősegíti, hogy átláthatóvá váljon a magyar képesítések rendszere és az egyes képesítések tartalma, továbbá összehasonlíthatóvá váljanak más európai uniós országok képesítéseivel.  Az MKKR nyolc szintből áll, a szinteket a következő jellemzők, deszkriptorok írják le: tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősségvállalás. A rendszerbe a képesítések tanulási eredmények alapján lesznek besorolva. A tanulási eredmények mindenki számára megmutatják, hogy a bizonyítvány megszerzésével a tanuló mihez ért majd, mire lesz képes, és tőle milyen magatartás, viselkedés, milyen fokú felelősség és önállóság várható el. A tanulási eredmények alapján történő megközelítés azon túl, hogy átlátható és könnyen érthető rendszerbe sorolja a hazai képesítéseket, támogatja az egész életen át tartó tanulást.Iratkozzon fel hírlevelünkre
Név*:
E-mail cím*:
Telefonszám:
Város*:
Cég/intézmény neve:
A következő alprojektekről kérek tájékoztatást:
1. alprojekt
2. alprojekt
3. alprojekt
4. alprojekt
5. alprojekt
Biztonsági kód*:
Jogi közlemény
Személyes adatai megadásával Ön hozzájárul, ahhoz, hogy azok a Nemzetgazdasági Minisztérium mint Adatkezelő adatbázisába bekerüljenek, és azokat esetleges tiltó nyilatkozata kézhetvételéig minden további ellenszolgáltatás és külön engedélyezés nélkül az Adatkezelő saját tevékenysége céljából a jövöben felhasználhassa. Az adatkezelés során az adatfeldolgozást maga az Adatkezelő végzi. Az Ön által hírlevélfeliratkozás alaklmával önkántesen megadott, személyes adatokat az Adatkezelő dolgozóin és adatfeldolgozóin kívül mások nem ismerhetik meg, azokat bizalmasan kezeljük. Az Önről kezelt adatokat az Adatkezelő a jogszabályok által lehetővé tett, vagy kötelezően előírt adattovábbítások kivételével csak az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása alapján továbbíthatja harmadik személyek részére.